Anasayfa

Mermer&Granit Sektörü

Mermer&Granit Sektörü

Akkord Beton Üretim Sektörü'nde bulunan fabrikaların Maliyet Muhesebe sisteminin kurulmasında, İşletme Genel Yönetim Sisteminin kurulması aşamasında proje ekibinde yer aldım,

Üst Yönetim için hazırlanan Gelir-Gider raporları, Satışların Maliyeti, Üretim miktar ve Beton Üretim Tesislerinin verimlilik analiz raporlarının konsolide edilmesi ve yönetime raporlanması sürecinin izlenmesi ve kontrol edilmesi.