Anasayfa

DENEYİMLER:

Haziran 2018 – Devam ediyor

North West Construction LLC

Head Office, Azerbaijan, Bakü

Görev Tanımı:

Şirketin merkez ofisinde iş geliştirme ve ihale süreçlerinin yürütülmesinden sorumluyum. İşveren kontrat görüşmeleri, teklifler için gerekli maliyet analizleri, stratejik durum raporlarının oluşturulması ve yönetime sunulması.

Nisan 2017 – Haziran 2018,

REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İUFM T. Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi, İstanbul

Görev Tanımı:

Toplam inşaat alanı 275.000 m2 olan , 36 ve 53 katlı , 2 adet yüksek kule yapımı projesi. Teknik Ofis ve Dizayn Ofisten sorumlu Proje Müdür Yardımcısı; kapsam, zaman ve maliyet yönetimi; proje satınalma yönetimi fazıyla birlikte iş paketlerinin(ihale) oluşturulması, 4D iş programının oluşturulması, 5D proje yönetimi yapılması, altyüklenici ihale süreçlerinin yönetilmesi, sözleşmelerin yapılması ve yönetimi. Dizayn Danışmanları ve projecilerin koordinasyonu, altyüklenici hakedişlerinin oluşturulması ve yönetimi. Günlük, haftalık ve aylık raporların hazırlanması. İş kalemlerinin maliyet analizlerinin yapılması ve yönetime sunulması. İlgili maliyet analizlerinin yapılarak yeni oluşan birim fiyatların yönetim onaylarının alınmasının sağlanması. İdare ile yapılan yazışmaların takibi, üst yönetim raporlarının oluşturulması. Kazanılmış değer analizinin yapılarak zamansal ve maliyetsel sapmaların tespit edilmesi. Adamxsaat hesapları yapılarak planlama ve gerçekleşme farklarının ve önlemlerinin proje müdürüne raporlanması. Risk Yönetimi Planı oluşturularak, projenin Zaman ve Maliyet hedeflerine ulaşabilmesi için her seviyede riskleri belirli bir yöntemle sistematik olarak, tespit edilmesi, değerlendirmesi, risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alınması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlenmesi.

Haziran 2015 – Mart 2017,

Rönesans Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İzmir Optimum AVM Genişletme Projesi, İzmir

Görev Tanımı:

90.526,0 m2 kapalı inşaat alanı bulunan İzmir Optimum AVM Genişletme Projesinde Teknik Ofis Şefi; zaman ve maliyet yönetimi; proje satınalma yönetimi fazıyla birlikte iş paketlerinin(ihale) oluşturulması, iş programının oluşturulması, altyüklenici ihale süreçlerinin yönetilmesi, sözleşmelerin yapılması ve yönetimi. Altyüklenici hakedişlerinin oluşturulması ve yönetimi. Günlük, haftalık ve aylık raporların hazırlanması. İş kalemlerinin maliyet analizlerinin yapılması ve yönetime sunulması. İlgili maliyet analizlerinin yapılarak yeni oluşan birim fiyatların yönetim onaylarının alınmasının sağlanması. İdare ile yapılan yazışmaların takibi, üst yönetim raporlarının oluşturulması. Kazanılmış değer analizinin yapılarak zamansal ve maliyetsel sapmaların tespit edilmesi. Adamxsaat hesapları yapılarak planlama ve gerçekleşme farklarının ve önlemlerinin proje müdürüne raporlanması.

Şubat 2014 – Mayıs 2015,

Akkord Industry Construction Investment Corporation QJSC

Bakü Merkez Ofis

Akkord’un Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan’da bulunan tüm projelerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili Holding bazında tüm disiplinlerin koordine edilmesi. Hedef iş programlarının ve bütçelerinin oluşturularak; haftalık ve aylık performans raporlarının oluşturulması. Hedeften olan sapmaların yönetime raporlanması. Holding Yonetimine konsolide bütçelerin oluşturulması, bütçe gerçekleşmelerinin ve sapmalarının raporlanması. Kazanılmış değer analizi sisteminin uygulanmasi için altyapı oluşturularak, projelerin Maliyet Performans Endeksi ve İş Programı Performans Endeksi hesaplamalarının yapiıması. Tahakkuk ve Nakit Bazlı Gelir-Gider dağılım tablolarının iş programı ve ödeme mekanizmasına paralel olarak oluşturulması ve Mali İşler Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleşmelerin raporlanması. Proje’nin tüm birimlerinden gelen gerçekleşme verilerinin Risk Analizleri Değerlendirmleri yapılarak olası tehditlerin projeye verebileceği zararı minimuna indirgenmesini sağlamak.

Gerektiğinde ödenmeyen idari hakedişler için işveren ile müzakerelerin yapılması. Projelerin planlama ve maliyet mühendislerine süpervizörlük yapılarak, hedeflenen zaman ve maliyet parametleri içerisinde devamın sağlanmasının izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlanması. Projelerin maliyet kontrol ve raporlama sisteminin finans ile birlikte oluşturulmasını sağlamak. İş Programından ve Bütçeden sapmalar için Proje Yöneticilerinin ve diğer paydaşların uyarılması. Bahsi geçen sistemlerin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için saha ziyaretleri gerçekleştirerek, maliyet ve zaman ilerlemerinin denetlenmesini sağlamak.

Ekim 2013 – Şubat 2014,

DİA İnşaat Altyapı Yatırımları A.Ş., Türkiye , Ankara, Mersin

Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Sağlık Bakanlığı’nın, 232.000 m2 arazi üzerine kurulacak olan 328.235 m2 kapalı alana sahip, 1253 yatak kapasiteli Entegre Sağlık Kampüsü Projesinde Teknik Ofis Müdürlüğü.

Görev Tanımı:

Proje Bütçesi ve İş Programı oluşturularak projenin Zaman ve Maliyet açısından izlenilmesinin sağlanması, gerektiğinde değer analizleri yaparak, farklı yapım metotlarının tespiti ve bütçe sınırları içerisinde projenin devamının sağlanması. Dizayn ofis ile koordineli bir şekilde satınalmaya esas, ihale paketlerinin oluşturulması ve ihale dönemi sözleşme görüşmelerinde sorunların çözülmesi. Alt yüklenici sözleşmelerinin yapılması, izlenmesi ve sözleşme yönetimi. İdare ile yapılması gerekli yazışmalar, kredi kuruluşlarının teknik danışmanlarına gerekli olan Proje verilerinin oluşturulması. Alt yüklenici hakedişlerinin yönetimi. Projenin Tahakkuk ve Nakit Bazlı Gelir-Gider dağılım tablolarının iş programı ve ödeme mekanizmasına paralel olarak oluşturulması ve Mali İşler Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleşmelerin raporlanması. Proje’nin tüm birimlerinden gelen gerçekleşme verilerinin Risk Analizleri Değerlendirmleri yapılarak olası tehditlerin projeye verebileceği zararı minimuna indirgenmesini sağlamak.

Temmuz 2012 – Ekim 2013

Akkord Industry Construction Investment Corporation QJSC Azerbaycan - Bakü, Qazax Gürcistan - Tiflis, Kutaisi, Gori

Görev Tanımı:

Merkez Ofis: Şirket’in İnşaat Departmanın’nın Teknik Ofis Müdürü olarak görev yaptım. Şirket bünyesinde Proje’lerin Zaman ve Maliyet takibi açısından izlenebilme sisteminin kurulması ve yürütülmesinin sağlanması. Raporlama sisteminin geliştirilmesi. Mali İşler Departmanı ile koordineli maliyet gerçekleşme takibinin sağlanması için maliyet merkezlerinin oluşturulması. Alt yüklenici sözleşmeleri ve hakedişlerinin yapım ve yönetimi. Üst Yönetim toplantılarına esas veri ve raporlamaların oluşturulması.

Gebele Meydanı Tünel Projesi: Akademik Hasan Aliyev Pros. 573 mt uzunluğundaki kapalı uzunluğu 130 mt olan tünelin geçici görevlendirme ile Şantiye Müdürlüğü. Agresif bir bitirme zamanı olan tünelin bitirme işleri olan, duvarlarının yaklaşık 8.000m2 fibreton kaplanması, 9600 m2 asfalt, elektrik altyapısı Pharos otomasyon sistemli 22.000 mt kablolama ile 5.500 adet led montajının 30 gün gibi bir sürede tamamlanması.

Qazaq Rayonu Akkord Çimento Fabrikası: 5.000 ton/gün kapasiteli Akkord Çimento Fabrikası inşaatında açılışa yetiştirilmesi gerekli olan 70.000m2 peyzaj alanı ile bu alanda fabrikanın işletiminde kullanılacak olan tesislerin 45 gün gibi bir sürede yapımının teslim edilmesinde Proje Müdürü olarak görev aldım ve teslim ettim.

Gürcistan Gori ve Kutaisi Yol Projeleri: Gori’de yapımı tamamlanan tüneller, köprü ve beton yol projesinin iş bitirme raporunun oluşturulması. Geçici görevlendirme ile projenin tüm analizlerinin değerlendirilmesi ve firmaya veritabanı olacak öğrenilmiş dersler raporlarının yönetime sunulması. Kutaisi’de devam eden irili ufaklı 10 adet üstgeçit, altgeçitler, su yollarının yapılan çalışmalar ile tespit edilen %18’lik iş ilerlemesi esnasında tüm gerçekleşen maliyet ve zaman parametrelerinin hesabı ve projenin üst yönetime iş sonu projeksiyonlarının sunulması.

Ahmetli Kindergarten, 7.000 m2 kapalı Alana sahip 4.000 m2 oyun parkları ve peyzaj alanına sahip Zarife Aliyeva Adına Çocuk Bahesi’nin yine geçici görevlendirme ile Proje Müdürü olarak 46 gün gibi bir sürede tüm ince işlerinin, cephe ve peyzaj işlerinin açılışa yetiştirilerek teslim edilmesi.

Aralık 2011-Haziran 2012

Marduk İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,Türkiye, İzmir, Manisa

35.000 m2 kapalı inşaat alanı bulunan Manisa Magensia AVM Projesinde Teknik Ofis ve Saha Yönetimi, altyüklenici sözleşmeleri yapılması ve yönetimi. Altyüklenici hakedişlerinin oluşturulması ve yönetimi. Günlük, haftalık ve aylık raporların hazırlanması. Mimari projelerin takibi ve uygulama projelerinin idareye teslim ve takibi. İş kalemlerinin maliyet analizlerinin yapılması ve yönetime sunulması.

Agustos 2010-Aralık 2011

DİA Holding FZCO, Azerbaycan, Bakü

DİA Holding Merkez Ofis, Bütçe Planlama Şefi olarak görev yaptım. Sorumluluk alanım, şantiyelerin iş programları, bütçeleri, gelir-gider planlamaları ve gerçekleşmelerin takibi sapmaların nedenlerinin tespiti, üst yönetime raporlanması, bütçe planlama bazında holding konsolide raporlamaları oluşturulması, üst yönetime sunulması.

Mayıs 2008 – Agustos 2010

Dia Holding FZCO, Azerbaycan, Bakü

Bakü Yeşil Vadi Konakları Projesi Kapsamında toplam 21.000 m2 kapalı alana sahip Başkanlık Sarayı ve 55 farklı tip lüks villa projesinde(yaklaşık 65.000 m2 kapalı alana sahip) teknik ofis planlama, hakediş ve sözleşme mühendisi günlük haftalık ve aylık ilerleme raporlarının yapılması.

Kasım 2007 – Mayis 2008

Timtaş İnşaat A.Ş. (Ellim MMC), Azerbaycan, Bakü

700 dönüm alan üzerine kurulan otel, alışveriş merkezi ve villa inşaatında teknik ofis mühendisi

Kasım 2006 – Kasım 2007

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi

İstihkam Atğm.

Mayıs 2006 – Eylül 2006

Polimeks İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş. Türkmenistan, Aşkabat

Planlama Mühendisi, Merkez Ofis, Aşkabat – Türkmenistan’da bulunan projelerin günlük, haftalık ve aylık ilerlemelerinin takibi, Planlama&Gerçekleşme analizlerinin yapılması. Planlanan iş programından sapmaların ve tedbirlerinin raporlanması.

Eylül 2005- Mayıs 2006

Rehber Yapı Denetim San. ve Tic. A.Ş. Türkiye, İzmir

Yrd. Kont. İnşaat Mühendisi

Yaz Stajı Temmuz-Eylül 2004

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İZMİR

Çiğli Turan Çakın İlköğretim Okulu Ek Binası İnşaatı,

Saha Mühendisi İzmir / Çiğli

Planlama mühendisi olarak çalışma

Yardımcı saha mühendisi

Yaz Stajı Temmuz-Eylül 2003

İzmir Büyük Şehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı

İzmir Konak Çevre Düzenleme Projesi, Saha Mühendisliği

Ön keşif , Metraj, Hakediş hazırlama

Sahada proje takibi İzmir / Konak

Eğitim Durumu:

2013-2015

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Master of Business Administration

2001-2005

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü, (2.78 - 4.00)

1997-2001 Suphi Koyuncuoğlu Lisesi (Y.Dil Ağırlıklı)

Bilgisayar Bilgisi:

Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint) İyi derecede

AutoCAD 2014, İyi derecede

SAP2000 Başlangıç Seviyesinde

IDECAD Başlangıç Seviyesinde

PRIMAVERA v3.1, PRIMAVERA P6 v.7 Çok iyi derecede

Logo Tiger Muhasebe Programı, iyi derecede

Allplan 2009, Başlangıç seviyesinde

SQL Server 2008, Başlangıç seviyesinde

ArchiCAD 16, Başlangıç seviyesinde

Microsoft Project Pro Plus, İyi derecede

3D Max 2014, Başlangıç seviyesinde

Revit 2014, Başlangıç seviyesinde

Navisworks 2014, Başlangıç seviyesinde

Katılınan Kurs ve Seminerler:

»İMO İzmir Temellerde Görülen Kusurlar ve Çözümleri

»İMO İzmir 3. Yapı İşletmesi Kongresi

»İMO İzmir Şantiyecilik Eğitim Kursu

»Elginkan Vakfi Toplam Kalite Yönetimi Semineri

»Elginkan Vakfi ISO 9001-2000 Kalite Yönetimi Eğitimi

»İzmir MMO Windows Excell Word Kursu

»İş Güvenliği - OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System

Internal Audit Course

MEP CERTMMC - 31.10.2009

»ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi

MEP CERTMMC - 25.12.2009

İç Denetçi Eğitimi

» ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

SGS – 13.06.2010

İç Denetçi Eğitimi

»Project Management Institute, Project Management Professional (PMP)® Certificate

»FIDIC Traning Seminar on "1999 FIDIC Conditions of Contract with Special Emphasis on Desing-Build and EPC Turnkey Contracting" Kasım 2014

Üye Olunan Dernekler;

»Proje Yönetim Derneği, Ankara

»International Institute of Business Analysis, Canada

»TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Izmir

»Project Management Institute, USA

»The Construction Specifications Institute, USA

»Project Management Institute, Turkey Chapter

Özellik ve Beceriler:

Özellikler: Prezentabl, takım çalışmasına uyumlu, zamanı iyi kullanabilen, analitik düşünme becerisi ve takım liderliğine sahip, insiyatif sahibi.

Dil:

İngilizce: Upper İntermediate