Anasayfa

Çelik İmalat Sektörü

Çelik İmalat Sektörü

Akkord Beton Üretim Sektörü'nde bulunan fabrikaların Maliyet Muhesebe sisteminin kurulmasında, İşletme Genel Yönetim Sisteminin kurulması aşamasında proje ekibinde yer aldım.

Üst Yönetim için hazırlanan Gelir-Gider raporları, Satişların Maliyeti, Üretim miktar ve Beton Üretim Tesislerinin verimlilik analiz raporlarının konsolide edilmesi ve yönetime raporlanması sürecinin izlenmesi ve kontrol edilmesi.