Anasayfa

Beton Sektörü

Beton Sektörü

2014-2015 Yılları arasında Azerbaycan sınırları içerisinde Akord Beton sektöründe 9 Beton Üretim Tesisi ile faaliyet göstermekteydi. Bunlardan 5 tanesi Baku şehrinde, kalanları ise Azerbaycan ‘ın çeşitli bölgelerinde konuşlandırılmıştır.

Balaxani Beton Tesisi, 40.000 m3 üretim kapasitesi

Prisagi Beton Tesisi, 85.000 m3 üretim kapasitesi

Hocasen Beyon Tesisi, 70.000 m3 üretim kapasitesi

Musfik Beton Tesisi, 30,000 m3 üretim kapasitesi

Zig Beton Tesisi, 70,000 m3 üretim kapasitesi

Quba Beton Tesisi, 30.000 m3 üretim kapasitesi

Sabran Beyon Tesis, 60.000 m3 üretim kapasitesi

Qazax Beton Tesisi, 80.000 m3 üretim kapasitesi

Semkir Beton Tesisi, 30.000 m3 üretim kapasitesi

Akkord Beton Üretim Sektörü 'nde bulunan fabrikaların Maliyet Muhesebe sisteminin kurulmasında, İşletme Genel Yönetim Sisteminin kurulması aşamaşında proje ekibinde yer aldım,

Üst Yönetim için hazırlanan Gelir-Gider raporları, Satişlarin Maliyeti, Üretim miktar ve Beton Üretim Tesislerinin verimlilik analiz raporlarının konsolide edilmesi ve yönetime raporlanması sürecinin izlenmesi ve kontrol edilmesi.