Anasayfa

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ PROJESİ

Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, tarih, kültür, sanat ve bilimin başkenti İstanbul, 690.000 m² proje alanına sahip Uluslararası Finans Merkezi Projesi ile artık finansın da başkenti olma yolundadır. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi 15.999,85 m² arazi üzerinde 261.537 m² inşaat alanına sahip, biri 221.30 mt. yükseklikte toplam 53 katlı ve diğeri 151.60 mt. yükseklikte toplam 36 katlı iki kuleden oluşmaktadır.

A sınıfı ticaret ve ofis alanlarını içinde barındıran kuleler mimarisinde Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek geçmiş gelecek sentez çalışmaları yapılmıştır. 16 köşeli yıldız formuna sahip yüksek katlı kulelerin tasarımında düşey sürekliliğin sağlanması ön planda tutulmuş; baza katlarından itibaren dönerek devam eden kulelerin dışarıdan bakıldığında kültürümüzün semai etkisini yansıtmaktadır.

Fark yaratacak bir dış cepheye sahip olan projenin genelinde mimari kültürümüzün vazgeçilmezi olan mukarnas geometri kullanılarak beklenen tarihsel etki tam anlamıyla sağlanmış, kulelerin girişi görkemli ve güçlü bir izlenime sahip olmuştur.

Dış dünya ile etkileşime açık olan projede aynı zamanda doğaya saygısını Leed sertifikasına adaylığı ile göstermekte; Leed Silver standartlarını yerine getiren projede inşaat sürecinin tamamlanmasıyla Leed Gold sertifikası alınması planlanmaktadır.

Üstün teknolojik standartlara uygun olarak ard germe döşeme sistemi ile tasarlanan proje emsallerine göre ofis katlarında geniş ve verimli bir çalışma alanı sunmaktadır. Proje kapsamında yaklaşık 70.000 m2 ardgerme döşeme imalatı yapılacaktır.

Üstlenilen Görev: Toplam inşaat alanı 261.537 m² olan , 36 ve 53 katlı , 2 adet yüksek kule yapımı projesi. Teknik Ofis ve Dizayn Ofisten sorumlu Proje Müdür Yardımcısı; kapsam, zaman ve maliyet yönetimi; proje satınalma yönetimi fazıyla birlikte iş paketlerinin(ihale) oluşturulması, iş programının oluşturulması, altyüklenici ihale süreçlerinin yönetilmesi, sözleşmelerin yapılması ve yönetimi. Dizayn Danışmanları ve projecilerin koordinasyonu, altyüklenici hakedişlerinin oluşturulması ve yönetimi. Günlük, haftalık ve aylık raporların hazırlanması. İş kalemlerinin maliyet analizlerinin yapılması ve yönetime sunulması. İlgili maliyet analizlerinin yapılarak yeni oluşan birim fiyatların yönetim onaylarının alınmasının sağlanması. İdare ile yapılan yazışmaların takibi, üst yönetim raporlarının oluşturulması. Kazanılmış değer analizinin yapılarak zamansal ve maliyetsel sapmaların tespit edilmesi. Adamxsaat hesapları yapılarak planlama ve gerçekleşme farklarının ve önlemlerinin proje müdürüne raporlanması. Risk Yönetimi Planı oluşturularak, projenin Zaman ve Maliyet hedeflerine ulaşabilmesi için her seviyede riskleri belirli bir yöntemle sistematik olarak, tespit edilmesi, değerlendirmesi, risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alınması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlenmesi.

Not: Proje İnşaat Süreci devam etmektedir, planlanan bitiş tarihi 2020.