Anasayfa

İş Kırılım Yapısı (IKY)

İş Kırılım Yapısını (IKY); Projeyi yönetilebilir bileşenlere ayrıştırma olarak tanımalayabilirim. Proje Yonetimi Bilgi Birikim Klavuzu'na gore (PMBOK5)

IKY Girdileri:

1- Projenin kapsamı

2-Gereksinimler

3-Organizasyonal Süreç varlıkları

IKY Oluşturma Araç ve Teknikleri:

1-Ayrıştırma (Decomposition)

IKY Çıktıları:

1-İş Kırılım Yapisi

2-İş Kırılım Yapısı Sözlüğü

3-Kapsam Temel çizgisi

4-Proje Belgesi güncellemeleri

IKY Çıktıları:

WBS Dictionary - İş Kırılım Yapısı Sözlüğü

WBS Dictionary, iş paketlerinin detaylıca açıklandığı yerdir. Her WBS kalemi için WBS dictionary aşağıdaki açıklamaları içermelidir.

Muhasebe hesabı ile eşleşen kod

İş kaleminin tanımı

İş kaleminin tamamlanmasından sorumlu kişi yada kişiler

Milestone gibi önemli tarihler

Gerekecek kaynaklar, hammaddeler vs.

Tahmini maliyet

Yakalanması gereken kalite

Kabul kriterleri

Teknik bilgiler

Müşteri ile yapılan sözleşmeler

Kısıtlar ve tahminler

Ayrıştırma (Decomposition)

Uygun yöntem ile işi küçük parçalara bölmedir. Bu iş üç türlü yapılır. 1- İş süreçleri alt parçalara ayrılır (by phase).

2- Ortaya çıkacak ürünün parçalarına göre (by deliverable). Ör. Bina yaparken departmanlara gore, İnşaat, mekanik, elektrik, vs. göre veya ortaya çıkacak ara ürünlere göre A blok kaba insaati, B blok alçıpan işleri, IKY oluşturmak. Bir firmada her çalışan farklı bir IKY oluşturabilir.

3- Alt projelere göre (by subproject).

Decomposition 5 adımda gerçekleşir:

Yapılacak işin ve ortaya çıkacak ürünün tanımı. Bu adımda proje ara ürünleri ve bu ürünlerle ilgili işler tanımlanır.
İş kırılım yapısının düzenlenmesi. Bu adımda proje işleri organize edilerek IKY’nin yapısı ortaya çıkar.

IKY alt kalemlerine kadar kırılır. IKY kalemleri ara ürünler veya müşterinin istediği özellikler olabilir. Bu kalemler ölçülebilir olmalı ki iş paketi bittiğinde işin başarı ile yapılıp yapılmadığı ölçülebilsin. Ayrıca her kalem bir kişi veya birime atanmalıdır.
İş kırılım yapısının düzenlenmesi. Bu adımda proje işleri organize edilerek IKY’nin yapısı ortaya çıkar.

İş kalemlerine benzersiz bir kod atanır.

IKY'nin doğru hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir.

Control Account & Work Package

Control Account & Work Package

Control account: Kapsam, zaman ve maliyetle ilişkili noktadır. Proje performansını ölçmede kullanılır.

Work package: Zaman ve maliyeti tahmin için kullanılan, proje ara ürünlerini (deliverable) oluşturan en alt seviyedir. Birbiri ile ilişkili iş kalemleri bir araya gelerek kontrol için kullanılan muhasebe kodu altında birleşir.

28 Aralık 2018

Paylaş