Anasayfa

M39 Taşkent-Termez Yolunun yeniden inşaası - Özbekistan

Proje Adı : M39 Taşkent-Termez Yolunun km 1400 - 1410, km 1426 - 1451 ve 1330 - 1395

yeniden inşaası, 100 km

Siparişçi : Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığının Devlet Yol Fondu

Danışman-Mühendis : "Temelsu" LTD

Ana Yüklenici : “Akkord Stroy -Montaj" MMC

Lokasyon : Özbekistan Cumhuriyeti

Proje Bedeli : 126,000,000 USD

Başlangıç Tarihi : Haziran 2012

Bitme Tarihi : Aralık 2015

Garanti Periyodu : 1 yıl (12 ay)

Görev : Projenin Zaman ve Maliyet yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, varyans analizleri ve Üst Yönetim raporlarının konsolide edilmesi.